Home » Levertijd en leverkosten

Levertijd & Bezorgkosten

 


Bezorging via postnl altijd met Track&Trace

 

* Bestellingen onder €20,00 rekenen wij €6,50 bezorgkosten. 

 

Levering Nederland - 24 uur

Levering België - 24 uur

Levering Duitsland - 1 - 2 dagen

Levering rest van  EU  3 - 5 dagen

Delivery via postnl always with Track & Trace

 

* Orders under € 20.00 we charge € 6.50 delivery costs.

 

Delivery the Netherlands - 24 hours

Delivery Belgium - 24 hours

Delivery to Germany - 1 - 2 days

Delivery rest of EU 3 - 5 days


Afhalen in onze showroom is altijd gratis.

Pieter Zeemanseg 30 A -B

3316 GZ Dordrecht

 

 

 

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De meest recente versie van de algemene voorwaarden kunt u hier downloaden:
Ondersteuning > Algemene voorwaarden